Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην πληροφορική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης


 
Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων».
 
Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με όλα τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας για την προετοιμασία και τη χρήση γραφικών στοιχείων σε έντυπες και ψηφιακές – διαδικτυακές εκδόσεις. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής Photoshop της Adobe, ενώ στο τέλος αυτού θα παρουσιαστούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές (εμπορικές και οpen source).
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους και ανέργους του τομέα των έντυπων εκδόσεων, δημοσιογράφους, τεχνικούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για θέματα σχεδίασης έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων.
 
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης του Photoshop – Τεχνολογική Εξέλιξη της Φωτογραφίας - Δημιουργικές Τεχνικές Λήψης - Σχεδιάζοντας για Έντυπο ή Διαδίκτυο - Σχεδιάζοντας με Layers - Βασικές Λειτουργίες: Select και Edit - Βασικές Λειτουργίες: Retouch και Heal - Εικόνα & Φωτογραφία – Photomanipulation - Η Φιλοσοφία του Design ως Μέσο Επικοινωνίας.
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/09/14 έως  21/09/14 και μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)
 
Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 11.30-14.00.
 
Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως την Πέμπτη 17η Απριλίου 2014). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται τη Πέμπτη 25-11-2014.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τις ώρες 10:00-12:00.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δια Βίου Μάθησης
Στ. Ανδρέου, Καθηγητής
 
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
Δια Βίου Μάθησης
Α. Βέγλης, Καθηγητής