Ο Σταμάτης Μαμούτος ανατρέχει στην ιστορία της άλωσης της Πόλης (29-5-1453)Ο Σταμάτης Μαμούτος ανατρέχει στην ιστορία της άλωσης της βασιλεύουσας του μεσαιωνικού ελληνισμού και παρουσιάζει ιστοριογραφικές αναφορές για την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου.

Αναφέρει επίσης πως οι λαϊκές παραδόσεις και οι θρύλοι για την Πόλη επέζησαν κατά τα χρόνια του οθωμανικού ζυγού και ζυμώθηκαν ιδεολογικά στο ελληνικό ρομαντικό αίτημα της Μεγάλης Ιδέας κατά τον 19ο αιώνα.