Ο Θανάσης Βέμπος σε μια ανάλυση του εξουσιαστικού λόγου

      

Ο Θανάσης Βέμπος, σε ένα πολύ δυνατό απόσπασμα, αποκαλύπτει επικοινωνιακά τεχνάσματα και αναλύει πρακτικές της εξουσίας των υποστηρικτών της «πολιτικής ορθότητας».