Κυκλοφόρησε το 20ο τεύχος του περιοδικού «Φανταστική Λογοτεχνία»
Αναζητήστε το νέο τεύχος στο κέντρο των Αθηνών

Βιβλιοπωλεία:
-Πολιτεία, Ασκληπιού 1-3 (στις εισόδους για το υπόγειο και για το ισόγειο στο τμήμα λογοτεχνίας)
-Solaris, Μπόταση 6
-Comicon shop, Σόλωνος 128
-Comicstrip, Σόλωνος 125
-Tilt, Ασκληπιού 37
-Λόγχη, Πινδάρου 12 (2ος όροφος), Κολωνάκι

Δισκοπωλεία:
-No Remorse, Γαμβέτα 4
-Metal Era, Εμμανουήλ Μπενάκη 22
-Bowel of Noise, Θεμιστοκλέους 25
-Le Disque Noir, Θεμιστοκλέους 29

στην Θεσσαλονίκη

Βιβλιοπωλεία:
-Αριστοτέλειο, Ερμού 61