Οι Ξεχασμένες Προκαταλήψεις

Γράψαμε πριν λίγο καιρό, στην σελίδα που διατηρεί η Φ.ΛΕ.ΦΑ.ΛΟ. στο facebook, ότι ο Έντμουντ Μπερκ είχε περιγράψει εύστοχα τον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιοκράτες αντιλαμβανόμαστε τις προκαταλήψεις. Δηλαδή, ως σύνολο μιας παραδεδομένης, από γενιά σε γενιά, λαϊκής κιβωτού εμπειρικής γνώσης, η οποία δεν επιδέχεται επιστημολογική ανάλυση. Οι προκαταλήψεις κρύβουν μέσα τους  κάποια στοιχεία της λαϊκής σοφίας, κοντολογίς.

Υπενθυμίσαμε, επίσης, πως ο, δέσμιος στον υλιστικό φιλελευθερισμό, μέσος Έλληνας ψηφοφόρος των καιρών μας αγνόησε την παλιά προκατάληψη, που συσχέτιζε την οικογένεια Μητσοτάκη με την κακοτυχία. Και μόλις το έκανε, παραδίδοντας δήμους και κράτος σε αυτούς που η λαϊκή μας παράδοση έχει στιγματίσει ως γρουσούζηδες, πρωτόγνωρα φαινόμενα –όπως απερίγραπτες πυρκαγιές στην Αυστραλία, πανδημίες κοροναϊών κλπ- άρχισαν να μαστίζουν τον πλανήτη.


Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, επειδή οι δαίμονες της ελλαδικής εξουσίας δείχνουν να έχουν κολασμένα κέφια, την Παρασκευή είχαμε την ορκωμοσία της νέας προέδρου δημοκρατίας. Αυτής που, ως ανώτατη δικαστικός, είχε ακολουθήσει τις οδηγίες της Μέρκελ, νομιμοποιώντας τα μνημόνια, τις περικοπές συντάξεων, την παράνομη λειτουργία των τηλεοπτικών media και άλλα σχετικά.

Αυτή η μεταμοντέρνα και διεθνίστρια πρόεδρος, λοιπόν, ορκίστηκε Παρασκευή και 13, υπό την εκτελεστική εξουσία της οικογένειας Μητσοτάκη και με αστρολογική συναστρία στον Αιγόκερω. Αν μη τι άλλο, ο συνδυασμός αυτός αφήνει την φαντασία μας να συλλάβει πόσο «τυχερή» θα είναι η πατρίδα μας κατά τα επόμενα χρόνια και τι πρόκειται να συμβεί ...


Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς…