Ανακοίνωση της Φ.ΛΕ.ΦΑ.ΛΟ. για την πυρκαγιά στις Μυκήνες

Κρανίου τόπος έγινε ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών. Μολονότι οι επισκέπτες είχαν ενημερώσει ότι τα σκουπίδια που είχαν γεμίσει την γύρω περιοχή εγκυμονούσαν μεγάλο κίνδυνο για το ξέσπασμα πυρκαγιών, όπως ήταν αναμενόμενο, κανείς υπεύθυνος δεν έπραξε τα αναγκαία ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που κάνει διαχρονικά τις ελλαδικές αρχές να δίνουν μικρότερη σημαία σε προ-κλασικά ή μεσαιωνικά μνημεία. Ο λόγος είναι προφανής και έχει να κάνει τόσο με το ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο συνοδεύει τις ιστορικές περιόδους των εν λόγω μνημείων όσο και με την αισθητική διαλεκτική με αριστοκρατικά σχήματα που αντανακλούν τα συγκεκριμένα μνημεία. Σε αντίθεση με εκείνα της κλασικής αισθητικής που, σύμφωνα με τις φιλοσοφικές αναγνώσεις των δυτικών, συνιστούν θεμέλια στα οποία βασίστηκε ο δυτικός φιλελευθερισμός της νεωτερικότητας.

Για τις ιδεολογικές συνδηλώσεις των μνημείων και των έργων τέχνης έχουμε γράψει στο παρελθόν και σκοπεύουμε να ξαναγράψουμε στο μέλλον. Προς το παρόν αρκεί το γεγονός ότι μια πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Αναμένουμε τον χρόνο που θα χρειαστεί προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές της.

Όπως και να έχει, πάντως, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η συνεχής επικοινωνιακή προπαγάνδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της υπουργού πολιτισμού (με το εκσυγχρονιστικό παρελθόν, που την κάνει φιλική στα γερμανικά συμφέροντα) προκειμένου να παρουσιάσουν, μέσω των καθεστωτικών ιδιωτικών τηλεοπτικών Μ.Μ.Ε, και αυτή την καταστροφή ως κυβερνητική επιτυχία.